تخفیف
     

امکان انتقال مشخصات پرسنل از فایل Excel  به برنامه

ثبت و بايگاني مشخصات کامل پرسنل شامل:

مشخصات فردي -    شناسنامه ايي  -   شخصي -   شغلي و استخدامي -    مهارت هاي فني و حرفه ايي -   بيمه و بانک -  تشويق و تنبيه -  ايثارگري -  تحصيلات -  دوره هاي آموزشي -  مشاغل مورد تصدي (طرح طبقه بندي مشاغل) - اعضاي خانواده و بستگان و آرشیو و اسکن مدارک پرسنل

 

 

بایگانی پرسنل

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

امکان تعریف قرارداد کار طبق فرمت اداره کار

صدور قرارداد کار

صدور مکانیزه حکم کارگزینی طبق بخشنامه های قانون کار و  به فرمت حکم قانون کار، قرارداد ساعتی، قرارداد انجام کار معین، قرارداد کار موقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرارداد و حکم کارگزینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ثبت مرخصي ساعتي به همراه صدور کارت مرخصي

ثبت مرخصي  استحقاقي و استعلاجي به همراه چاپ حکم مرخصي و کارت مرخصي

وضعيت مرخصي : گزارش جمع مرخصي استفاده شده کمتر از يک روز به ساعت – جمع مرخصي استفاده شده روزانه و محاسبه مانده مرخصي تا پايان سال

ثبت  مشخصات کامل حکم ماموريت به همراه ثبت هزينه هاي ماموريت و مامور

مرخصی و ماموریت

 

 

 


     

گزارش ساز: تعريف عنوان هاي نامحدود برای گزارش و انتخاب فيلدهاي خروجي جهت چاپ در گزارش

آمار و نمودارهای گرافیکی

مکان جستجو و آمار بر اساس تمام آيتم هاي ثبت شده

جستجو ، آمار و گزارش اعضاي خانواده

جستجو ، آمار و گزارش بر اساس آيتم هاي حکم کارگزيني

و امکان ارسال نتيجه جستجو و گزارش به همراه فيلدهاي انتخابي به اکسل

آمار و گزارش

 

 

 

 

 

 

 

     

 
پایگاه داده: Microsoft SQL Server
زبان برنامه نویسی: : Borland Delphi 

تکنولوژی


 

 دانلود کاتالوگ نرم افزار

کاتالوگ


دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار
نسخه آزمایشی نرم افزار کارگزینی چاپار سیستم

نسخه آزمایشی

     

مشاوره: 22313857 (021)

 

پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه 9:00 تا 17:00

 
     
         
دانلود نسخه رایگان نسخه های آزمایشی نرم افزارهای چاپار سیستم مرکز پشتیبانی تماس با ما
نسخه رایگان دبیرخانه و دفتر تلفن فیلم معرفی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آرشیو، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آپدیت  
نسخه رایگان خرید و فروش دموی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری کارگزینی پرسنلی    
  دموی نرم افزار کارگزینی پرسنلی خرید فروش، انبارداری و اموال    
  نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال