اعلان

نسخه تحت ویندوز - در 5 فیلم کوتاه بخش های اصلی نسخه تحت ویندوز معرفی شده است:

قسمت دوم: دبیرخانه

Size: 16.7 MB  - Length: 4:24
 

قسمت اول:  بایگانی

Size: 18.9 MB - Length: 4:57

قسمت چهارم:  دفتر تلفن و تقویم کاری

Size: 14 MB - Length: 2:53
 

قسمت سوم: جستجو و گزارش

Size: 10.8 MB - Length: 2:21
 
 

قسمت پنجم: کارتابل و  اتوماسیون اداری

Size: 24.7 MB - Length: 6:02
 

نسخه تحت وب -  در3 فیلم کوتاه بخش های اصلی نسخه تحت وب برنامه معرفی شده است.

لازم به ذکر است در زمان تهیه این فیلم ها، بخش دبیرخانه و بایگانی در نسخه تحت وب پیاده سازی نشده بود. هم اینک این دو بخش در نسخه تحت وب نیز فعال است و بزودی فیلم پرزنت این دو بخش نیز اضافه می شود.

بخش دوم: ایجاد نامه جدید

Size: 4.23 MB - Length: 1:15
 

بخش اول: صندوق نامه ها

Size: 12 MB - Length: 3:16
 
   
 

بخش سوم: جستجو

Size: 3.63 MB - Length: 1:12
 

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار
نسخه آزمایشی نرم افزار دبیرخانه، بایگانی و اتوماسیون اداری چاپار سیستم
   

مشاوره: 22313857 (021)

پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه 9:00 تا 17:00

   
 
         
دانلود نسخه رایگان نسخه های آزمایشی نرم افزارهای چاپار سیستم مرکز پشتیبانی تماس با ما
نسخه رایگان دبیرخانه و دفتر تلفن فیلم معرفی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آرشیو، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آپدیت  
نسخه رایگان خرید و فروش دموی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری کارگزینی پرسنلی    
  دموی نرم افزار کارگزینی پرسنلی خرید فروش، انبارداری و اموال    
  نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال