نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان خراسان شمالی

 

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
شیروان دانشگاه علمي کاربردي شيروان 1390/01/20
       
بجنورد   تعاوني مسکن رفاه ياور بجنورد 1387/11/03
شیروان شوراي اسلامي استان خراسان شمالي 1392/11/02
       
شیروان   مرکز توانبخشي حرفه ايي شهيد حسن جوانشير 1391/04/22
       
بجنورد    کارخانه آجر ماشيني بجنورد 1395/01/17
       
       

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387