نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان زنجان

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
       
زنجان   شرکت نانو پرداز 1389/08/03
       
       
زنجان دانشگاه علمي کاربردي دادگستري زنجان 1391/09/12
ابهر شوراي شهر ابهر 1395/07/06
       
زنجان   پاساژ پرديس 1393/08/05
       
زنجان   شرکت استوار وند بنیان 1401/08/10
       
       

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387