نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
 
     
 

مشتری های نرم افزار چاپار سیستم - استان آذربایجان غربی

شهر   نام مشتری تاریخ خرید
ارومیه اداره کل صنعت, معدن و تجارت استان آذربایجان غربی 1390/03/03
       
ارومیه  شرکت تاتائو 1392/01/21
مهاباد نظام مهندسی مهاباد 1390/04/28
       
ارومیه    شرکت خانه سبز 1394/11/12
       
ارومیه    شرکت چي چست برآيند 1396/07/25
       
ارومیه   شرکت مماس ارومیه 1402/08/09
       
       
       

 

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387