دانلود فیلم پرزنت نرم افزار

فیلم معرفی نرم افزار دبیرخانه، بایگانی و اتوماسیون اداری چاپار

در 8 فیلم کوتاه بخش های اصلی نسخه تحت ویندوز و تحت وب این نرم افزار معرفی شده است.

نسخه آزمایشی نرم افزار دبیرخانه، بایگانی و اتوماسیون ادرای چاپار سیستم

فرم ساز، آرشیو اسناد و مدارک، پوشه بندی دبیرخانه، دریافت و ارسال فکس، اسکن متوالی نامه ها، ارتباط با فایل های word ، امضای دیجیتالی و ...

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار کارگزینی چاپار سیستم  - نسخه قدیم

مدیریت و بایگانی مشخصات کامل پرسنل، اسکن مدارک، ثبت قرارداد کار، تسویه حساب،  صدور مکانیزه حکم کارگزینی، ثبت مرخصی و ماموریت، وضعیت مرخصی، گزارش ساز،...

نسخه آزمایشی نرم افزار خرید فروش، انبارداری

ثبت فاکتورها، تسویه حساب های فاکتور، صندوق، چک و بانک، ارتباط با بارکد خوان، گزارشات فصلی ارزش افزوده و .... انبارداری،... اموال و ....   

 

چت آنلاین  و   ارسال تیکت
   
 
مجموعه نرم افزار اداری

مجموعه نرم افزار مالی

مجموعه نرم افزار پرسنلی

آپدیت نرم افزار

دانلود نسخه آزمایشی

دانلود نسخه رایگان

صفحه اصلی

درباره ما

مرکز پشتیبانی

رهگیری مرسوله پستی

فیلم آموزشی نرم افزار