نرم افزار خرید فروش, انبارداری و اموال

خرید فروش: مدیریت سفارشات و فروش، ارتباط با بارکد، ثبت فاکتورهای ارزش افزوده، چک، بانک، گزارش فصلی و گزارشات خرید فروش و ...

انبارداری: گروه بندی و ساماندهی کالاهای انبار، ثبت درخواست ها، رسید کالا، حواله خروج و حواله های بین انباری، کاردکس و انبارگردانی و ...

اموال: مدیریت اموال، تحویل اموال، وضعیت اموال، تعمیر، واگذاری، هدیه، فروش و اسقاط اموال و ...

ادامه >>

نرم افزار کارگزینی پرسنلی

مدیریت و بایگانی مشخصات کامل پرسنل، اسکن مدارک، ثبت قرارداد کار، تسویه حساب،  صدور مکانیزه حکم کارگزینی، ثبت مرخصی و ماموریت، وضعیت مرخصی، گزارش ساز، آمار و نمودارهای گرافیکی، گزارش ساز و گزارشات متنوع و ...

ادامه >>

 

 

سه نرم افزار در یک مجموعه:  بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری

تحت ویندوز - تحت وب

فرم ساز، آرشیو اسناد و مدارک، پوشه بندی دبیرخانه، دریافت و ارسال فکس، اسکن متوالی نامه ها، ارتباط با فایل های word ، گزارش ساز ،دفتر تلفن، کارتابل و گردش مکاتبات اداری و ...

ادامه >>

 
         
دانلود نسخه رایگان نسخه های آزمایشی نرم افزارهای چاپار سیستم مرکز پشتیبانی تماس با ما
نسخه رایگان دبیرخانه و دفتر تلفن فیلم معرفی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آرشیو، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آپدیت  
نسخه رایگان خرید و فروش دموی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری کارگزینی پرسنلی    
  دموی نرم افزار کارگزینی پرسنلی خرید فروش، انبارداری و اموال    
  نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال