نرم افزار خرید فروش و انبارداری چاپار سیستم

تحت ویندوز - قابل اجرا در محیط وب

مجموعه نرم افزار مالی

ثبت فاکتور رسمی دارایی، تسویه حساب های فاکتور، دفتر چک، گزارشات فصلی ارزش افزوده و ...

* گروه بندی کالاها، ثبت رسید و حواله ها، گزارشات موجودی و کاردکس کالا، انبارگردانی میاندوره و پایان دوره، ...

* ثبت اتوماتیک اسناد خرید و فروش ، تسویه حساب ، دفتر چک و کلیه سندهای دریافت و پرداخت

امکانات پایه نرم افزار خرید فروش و انبارداری

تعریف و تفکیک انبار و فروشگاه ها

گروه بندی کالاها به شکل نمودار درختی

تولید کدینگ انبار بر اساس گروه و کالای تعریف شده

تعریف فیلد بارکد

مشخصات کالا شامل:

 ایران کد (بارکد)، کد کالا، شماره کالا، واحد اندازه گیری، محل کالا، قیمت فروش 1 و 2 ، درصد عوارض و مالیات، سقف درصد تخفیف و ...

تعریف شماره سریال و تاریخ انقضای کالاها

تعریف واحدهای ریالی و تبدیل واحدهای ارزی به یکدیگر

چاپ بارکد و ارتباط با بارکد خوان

ثبت مشخصات مشتری/ طرف حساب

 

نرم افزار خرید فروش

ثبت فاکتور رسمی دارایی برای خرید

ثبت سفارشات و پیش فاکتورها

ثبت فاکتور رسمی فروش با فرمت دارایی و مالیات ارزش افزوده

امکان ثبت فاکتور غیر رسمی بدون مالیات ارزش افزوده

ثبت کالا از طریق بارکدخوان

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

صدور فاکتور به فرمت دارایی

ثبت فاکتورهای برگشتی

ارتباط با انبار و موجودی کالا

تسویه حساب فاکتورها: نقدی، چک، حواله بانکی

گزارش ساز

گزارشات خرید فروش

آلارم برای سررسید تاریخ انقضای کالاها

گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کالاهای فروخته شده

گزارش معاملات فصلی خرید و فروش برای دارایی و مالیات ارزش افزوده

دفتر طرف حساب

گزارش طرف حساب

وضعیت صندوق و بانگ

گزارش درآمد

نمونه فاکتور صادر شده توسط برنامه

 

 

دفتر چک

ثبت چک های دریافتی و صادر شده

آلارم برای تاریخ سررسید چک ها

ثبت وضعیت چک ها: کلر، وصول، خرج شده و برگشتی

ثبت بانک برای چک های وصول شده

ثبت وضعیت چک ها در دفتر طرف حساب

گزارشات چک ها

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار انبارداری

ثبت درخواست های خرید کالا و درخواست کالا از انبار

ثبت رسید و حواله

حواله های بین انباری

ثبت کالا از طریق بارکدخوان

انتقال رسید و حواله

ثبت برگشت از انبار

آلارم کالاهای دارای حداقل موجودی

آلارم برای کالاهای با سر رسید تاریخ انقضا

گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کالاهای حواله شده

گزارش ساز

گزارش موجودی انبار، موجودی در گذشته، به تفکیک ماه و حداقل موجودی

گزارش میانگین قیمت بهای تمام شده کالا و میانگین قیمت موجودی کالای انبار

گزارش کاردکس کالاهای انبار به تفکیک دورهای کاری

گزارش رسید و حواله

انبارگردانی: میاندوره و پایان دوره

 

 

کاتالوگ نرم افزار

 دانلود کاتالوگ نرم افزار

بهترین ضمانت خرید و پشتیبانی نرم افزار

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار چاپار سیستم

نسخه آزمایشی نرم افزار : نسخه آزمایشی نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال چاپار سیستم

چت آنلاین  و   ارسال تیکت
 
 
مجموعه نرم افزار اداری

مجموعه نرم افزار مالی

مجموعه نرم افزار پرسنلی

آپدیت نرم افزار

دانلود نسخه آزمایشی

دانلود نسخه رایگان

صفحه اصلی

درباره ما

مرکز پشتیبانی

رهگیری مرسوله پستی

فیلم آموزشی نرم افزار