تخفیف
     

 

 

 

تعریف و تفکیک انبار و فروشگاه ها

گروه بندی کالاها به شکل نمودار درختی

تولید کدینگ انبار بر اساس گروه و کالای تعریف شده

تعریف فیلد بارکد

مشخصات کالا شامل:

 ایران کد (بارکد)، کد کالا، شماره کالا، واحد اندازه گیری، محل کالا، قیمت فروش 1 و 2 ، درصد عوارض و مالیات، سقف درصد تخفیف و ...

تعریف شماره سریال و تاریخ انقضای کالاها

چاپ بارکد و ارتباط با بارکد خوان

ثبت مشخصات مشتری/ طرف حساب

 

امکانات پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ثبت فاکتور رسمی دارایی برای خرید

ثبت سفارشات و پیش فاکتورها

ثبت فاکتور رسمی فروش با فرمت دارایی و مالیات ارزش افزوده

امکان ثبت فاکتور غیر رسمی بدون مالیات ارزش افزوده

ثبت کالا از طریق بارکدخوان

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

صدور فاکتور به فرمت دارایی

ثبت فاکتورهای برگشتی

ارتباط با انبار و موجودی کالا

تسویه حساب فاکتورها: نقدی، چک، حواله بانکی

گزارش ساز

گزارشات خرید فروش

آلارم برای سررسید تاریخ انقضای کالاها

گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کالاهای فروخته شده

گزارش معاملات فصلی خرید و فروش برای دارایی و مالیات ارزش افزوده

دفتر طرف حساب

گزارش طرف حساب

وضعیت صندوق و بانگ

گزارش درآمد

 

نرم افزار خرید فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ثبت چک های دریافتی و صادر شده

آلارم برای تاریخ سررسید چک ها

ثبت وضعیت چک ها: کلر، وصول، خرج شده و برگشتی

ثبت بانک برای چک های وصول شده

ثبت وضعیت چک ها در دفتر طرف حساب

گزارشات چک ها

 

دفتر چک

 

 

 

 


     

 

 

ثبت درخواست های خرید کالا و درخواست کالا از انبار

ثبت رسید و حواله

حواله های بین انباری

ثبت کالا از طریق بارکدخوان

انتقال رسید و حواله

ثبت برگشت از انبار

آلارم کالاهای دارای حداقل موجودی

آلارم برای کالاهای با سر رسید تاریخ انقضا

گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کالاهای حواله شده

گزارش ساز

گزارش موجودی انبار، موجودی در گذشته، به تفکیک ماه و حداقل موجودی

گزارش کاردکس کالاهای انبار به تفکیک دورهای کاری

گزارش رسید و حواله

انبارگردانی: میاندوره و پایان دوره

...

نرم افزار انبارداری

 

 

 

 

 

 

 

 


ثبت اموال

ثبت تحویل و تحول اموال

امکان ثبت گروهی تحویل و تحول اموال

ثبت وضعیت اموال

گزارشات اموال

گزارشات اموال در تحویل

گزارشات اموال عودت داده شده

گزارشات تحویل و تحول اموال

و...

نرم افزار اموال

 

 

 

 

 

 

 

 


 
پایگاه داده: Microsoft SQL Server
زبان برنامه نویسی: : Borland Delphi 

تکنولوژی


 

 دانلود کاتالوگ نرم افزار

کاتالوگ


 
نسخه آزمایشی نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال

نسخه آزمایشی

     
 
نسخه رایگان نرم افزار خرید فروش

نسخه رایگان

   

مشاوره: 22313857 (021)

 

پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه 9:00 تا 17:00

 
     
         
دانلود نسخه رایگان نسخه های آزمایشی نرم افزارهای چاپار سیستم مرکز پشتیبانی تماس با ما
نسخه رایگان دبیرخانه و دفتر تلفن فیلم معرفی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آرشیو، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آپدیت  
نسخه رایگان خرید و فروش دموی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری کارگزینی پرسنلی    
  دموی نرم افزار کارگزینی پرسنلی خرید فروش، انبارداری و اموال    
  نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال