تخفیف تخفیف
     

 

 

 

تعریف و تفکیک انبار و فروشگاه ها

گروه بندی کالاها به شکل نمودار درختی

تولید کدینگ انبار بر اساس گروه و کالای تعریف شده

تعریف فیلد بارکد

مشخصات کالا شامل:

 ایران کد (بارکد)، کد کالا، شماره کالا، واحد اندازه گیری، محل کالا، قیمت فروش 1 و 2 ، درصد عوارض و مالیات، سقف درصد تخفیف و ...

تعریف شماره سریال و تاریخ انقضای کالاها

چاپ بارکد و ارتباط با بارکد خوان

ثبت مشخصات مشتری/ طرف حساب

 

امکانات پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ثبت سفارشات و فاکتورهای خرید فروش

ثبت کالا از طریق بارکدخوان

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

صدور فاکتور به فرمت دارایی

ثبت فاکتورهای برگشتی

ارتباط با انبار و موجودی کالا

تسویه حساب فاکتورها: نقدی، چک، حواله بانکی

گزارش ساز

گزارشات خرید فروش

آلارم برای سررسید تاریخ انقضای کالاها

گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کالاهای فروخته شده

گزارش فصلی دارایی و ارزش افزوده

دفتر طرف حساب

گزارش طرف حساب

وضعیت صندوق و بانگ

گزارش درآمد

 

نرم افزار خرید فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ثبت چک های دریافتی و صادر شده

آلارم برای تاریخ سررسید چک ها

ثبت وضعیت چک ها: کلر، وصول، خرج شده و برگشتی

ثبت بانک برای چک های وصول شده

ثبت وضعیت چک ها در دفتر طرف حساب

گزارشات چک ها

 

دفتر چک

 

 

 

 


     

 

 

ثبت درخواست های خرید کالا و درخواست کالا از انبار

ثبت رسید و حواله

حواله های بین انباری

ثبت کالا از طریق بارکدخوان

انتقال رسید و حواله

ثبت برگشت از انبار

آلارم کالاهای دارای حداقل موجودی

آلارم برای کالاهای با سر رسید تاریخ انقضا

گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کالاهای حواله شده

گزارش ساز

گزارش موجودی انبار، موجودی در گذشته، به تفکیک ماه و حداقل موجودی

گزارش کاردکس کالاهای انبار به تفکیک دورهای کاری

گزارش رسید و حواله

انبارگردانی: میاندوره و پایان دوره

...

نرم افزار انبارداری

 

 

 

 

 

 

 

 


ثبت اموال

ثبت تحویل و تحول اموال

امکان ثبت گروهی تحویل و تحول اموال

ثبت وضعیت اموال

گزارشات اموال

گزارشات اموال در تحویل

گزارشات اموال عودت داده شده

گزارشات تحویل و تحول اموال

و...

نرم افزار اموال

 

 

 

 

 

 

 

 


 
پایگاه داده: Microsoft SQL Server
زبان برنامه نویسی: : Borland Delphi 

تکنولوژی


 

 دانلود کاتالوگ نرم افزار

کاتالوگ


 
نسخه آزمایشی نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال

نسخه آزمایشی

     
 
نسخه رایگان نرم افزار خرید فروش

نسخه رایگان

   

مشاوره: 22313857 (021)

 

پاسخگویی شنبه الی چهارشنبه 9:00 تا 17:00

 
     
         
دانلود نسخه رایگان نسخه های آزمایشی نرم افزارهای چاپار سیستم مرکز پشتیبانی تماس با ما
نسخه رایگان دبیرخانه و دفتر تلفن فیلم معرفی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آرشیو، دبیرخانه و اتوماسیون اداری آپدیت  
نسخه رایگان خرید و فروش دموی بایگانی، دبیرخانه و اتوماسیون اداری کارگزینی پرسنلی    
  دموی نرم افزار کارگزینی پرسنلی خرید فروش، انبارداری و اموال    
  نرم افزار خرید فروش، انبارداری و اموال