نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
     
 

نرم افزارهای یکپارچه چاپار سیستم

با بررسی فیلم معرفی نرم افزار, لیست قیمت نرم افزار و دموی رایگان نرم افزار,  نرم افزار مناسب را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه نرم افزار منابع انسانی چاپار سیستم

نرم افزار پرسنلی

بایگانی پرسنل با ثبت بیش از 200 فیلد اطلاعاتی برای هر پرسنل شامل مشخصات شناسنامه ایی, شخصی, تحصیلی, شغلی, مهارت ها, دوره های آموزشی, مشاغل خارج از شرکت, علایق, سوء سابقه, وضعیت پزشکی, تشویق و توبیخ, اعضای خانواده, مدارک, پیوست اسناد و مدارک, مصاحبه استخدامی , ضمانت نامه ها و ....

نرم افزار کارگزینی

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل, صدور سیستمی حکم و قرارداد به شکل گروهی و انفرادی , تمام وقت, پاره وقت یا ساعتی و ...

مرخصی و ماموریت

ثبت انواع مرخصی روزانه استحقاقی, استعلاجی, طول درمان, بدون حقوق, زایمان, ازدواج , کارت مرخصی و ...

نرم افزار حقوق و دستمزد

صدور سیستمی فیش حقوقی بر اساس حکم کارگزینی, محاسبه سیستمی مالیات بر حقوق و بیمه تامین اجتماعی و لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی و دارایی و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار بایگانی

تعریف پرونده های بایگانی و امکان لینک با مخاطبین دفتر تلفن و فرم ساز بایگانی و دریافت فایل پیوست نامه ها از اسکنر, فکس, ایمیل و دریافت از هارد با هر نوع فرمت و ذخیره سازی فایل های با حجم و تعداد بالا و ...

نرم افزار دبیرخانه

امکان تعریف دبیرخانه های متعدد و فرم ساز دبیرخانه و تعریف سربرگ های شرکت برای ثبت نامه های صادره و امضای دیجیتالی و امکان لینک با بایگانی, پرونده ها و مخاطبین دفتر تلفن و ...

کارتابل و گردش اداری نامه ها

کارتابل و گردش مکاتبات اداری و پاراف و امضای دیجیتالی  و گزارش لاگ کاربران و ...

نرم افزار دفتر تلفن

امکان تعریف کاربران نامحدود شبکه و  گروه بندی مخاطبان دفتر تلفن و امکان تعیین سطح دسترسی کاربران به گروه های دفتر تلفن و ...

 

 

 

 

مجموعه نرم افزار خرید فروش و انبارداری

نرم افزار خرید فروش

ثبت فاکتور خرید , پیش فاکتور و فاکتورهای فروش با فرمت دارایی و امکان تسویه حساب نقدی, بانکی, چک و اعتباری و گزارش فصلی دارایی و ...

نرم افزار انبارداری

امکان تعریف شماره سریال و تاریخ گارانتی کالاها و امکان تعریف تاریخ انقضای کالاها و نمایش موجودی به تفکیک تاریخ های انقضا

ثبت درخواست خرید کالا, رسید کالا به انبار, درخواست کالا از انبار, حواله خروج کالا, خروج امانی و حواله های بین انباری و گزارش میانگین قیمت موجودی انبار و گزارش کاردکس پروژه و ...

  

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars