نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
     
 

نرم افزار منابع انسانی چاپار سیستم

تحت ویندوز - تحت شبکه - قابل اجرا در شبکه اینترنت

با راهنما و فیلم آموزش نرم افزار پرسنلی

pdf catalog icon

کاتالوگ کامل نرم افزار منابع انسانی

لیست قیمت نرم افزار منابع انسانی

Digital catalog icon

کاتالوگ دیجیتالی معرفی نرم افزارها  Size:13.7 MB  Chapar-System-Catalog.exe

 


 

نرم افزار منابع انسانی چاپار سیستم شامل 4 نرم فزار  پرسنلی, کارگزینی, مرخصی و ماموریت و حقوق و دستمزد به شرح زیر است:

نرم افزار پرسنلی

video icon

فیلم پرزنت نرم افزار بایگانی پرسنل

دانلود فیلم معرفی نرم افزار پرسنلی   size:14 MB  Length: 0:03:23

دانلود فیلم معرفی گزارشات نرم افزار منابع انسانی   size:13.6 MB  Length: 0:03:24

 

software information

مشخصات نرم افزار پرسنلی

امکان تعریف شرکت های زیرمجموعه تحت نام کارگاه

تعریف چارت سازمانی برای هر کارگاه

امکان انتقال لیست پرسنل به نرم افزار

آرشیو مشخصات شغلی به تفکیک هر پست

ثبت بیش از 200 فیلد اطلاعاتی برای هر پرسنل شامل مشخصات شناسنامه ایی, شخصی, تحصیلی, شغلی, مهارت ها, دوره های آموزشی, مشاغل خارج از شرکت, علایق, سوء سابقه, وضعیت پزشکی, تشویق و توبیخ, اعضای خانواده, مدارک, پیوست اسناد و مدارک, مصاحبه استخدامی , ضمانت نامه ها و ....

ادامه>>

 


 

نرم افزار کارگزینی

video icon

فیلم پرزنت نرم افزار کارگزینی

دانلود فیلم معرفی نرم افزار کارگزینی   size:17 MB  Length: 0:04:22

certificate icon

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار کارگزینی چاپار سیستم

 

software information

مشخصات نرم افزار کارگزینی

امکان تعریف شرکت های زیرمجموعه تحت نام کارگاه

تفکیک حکم و قراردادهای کارگاه ها

امکان انتقال لیست حکم و قرارداد پرسنل به نرم افزار

امکان تعریف عناوین جدید پرداختی در حکم و قرارداد کار

امکان فرمول نویسی برای آیتم های پرداختی حکم و قرارداد

امکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

صدور سیستمی حکم و قرارداد به شکل گروهی و انفرادی

معرفی حکم کارگزینی و تفاوت آن با فیش حقوقی

صدور حقوق و مزایای حکم کارگزینی بر اساس بخشنامه های شورای عالی کار در هر سال بوده و طبق  دستور العمل روابط کار و جبران خدمت مصوب هر سال,  محاسبه می شود.

ادامه>>

 


 

نرم افزار مرخصی و ماموریت

video icon

فیلم پرزنت نرم افزار مرخصی و ماموریت

دانلود فیلم معرفی نرم افزار مرخصی و ماموریت   size:7.3 MB  Length: 0:02:09

 

software information

مشخصات نرم افزار مرخصی و ماموریت

تفکیک مرخصی و ماموریت های پرسنل به تفکیک شرکت های زیرمجموعه یا کارگاه ها

ثبت انواع مرخصی روزانه استحقاقی, استعلاجی, طول درمان, بدون حقوق, زایمان, ازدواج و ....

کارت مرخصی

ثبت مرخصی ساعتی به تفکیک یا مجموع هر ماه

محاسبه مانده مرخصی و انتقالی به سال بعد

ادامه>>

 


 

نرم افزار حقوق و دستمزد

video icon

فیلم پرزنت نرم افزار حقوق و دستمزد

دانلود فیلم معرفی نرم افزار حقوق و دستمزد   size:14 MB  Length: 0:04:03

 

software information

مشخصات نرم افزار حقوق و دستمزد

تفکیک کارکرد و فیش حقوقی کارگاه ها بر اساس ردیف پیمان

ثبت وام و صندوق پس انداز

امکان تعریف عناوین جدید پرداختی و کسورت در فیش حقوقی

امکان فرمول نویسی برای آیتم های پرداختی و کسورات تعریف شده

صدور سیستمی فیش حقوقی بر اساس حکم کارگزینی

معرفی فیش حقوقی و تفاوت آن با حکم کارگزینی

محاسبه سیستمی مالیات بر حقوق و بیمه تامین اجتماعی

صدور لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی

صدور لیست و فایل دارایی

ادامه>>

 


 

download icon

دانلود نرم افزار منابع انسانی چاپار سیستم

آپدیت نرم افزار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار منابع انسانی چاپار سیستم

دانلود نرم افزار SQL Server

دانلود ابزارهای مورد نیاز

 
 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars