نرم افزارهای چاپار سیستم

Chapar System Logo

chapars banner
     
 

نرم افزار کارتابل و گردش اداری نامه ها

تحت ویندوز - تحت شبکه - قابل اجرا در شبکه اینترنت

با راهنما و فیلم آموزش نرم افزار بایگانی

زیر مجموعه نرم افزار یکپارچه اتوماسیون اداری چاپار سیستم ( بایگانی, دبیرخانه و اتوماسیون اداری )

video icon

فیلم معرفی نرم افزار اتوماسیون اداری

دانلود فیلم معرفی نرم افزار اتوماسیون اداری   size:36.7 MB  Length: 0:09:13

pdf catalog icon

کاتالوگ کامل نرم افزار اتوماسیون اداری

لیست قیمت نرم افزار اتوماسیون اداری

Digital catalog icon

کاتالوگ دیجیتالی معرفی نرم افزارها  Size:13.7 MB  Chapar-System-Catalog.exe

 

software information

مزیت های نرم افزار اتوماسیون اداری - کارتابل و گردش اداری نامه ها

تعریف و نمایش چارت سازمانی پرسنل

تعریف مشخصات شغلی پرسنل

لینک با بایگانی اسناد و مخاطبین دفتر تلفن

کارتابل و گردش مکاتبات اداری

پاراف و امضای دیجیتالی

ایجاد نامه جدید توسط کاربران

امکان ثبت مکاتبات داخلی نظیر درخواست مرخصی و ...

امکان ارسال پیامک به گیرنده نامه ها

تقویم کاری و آلارم یادآوری کارها

امکان ارسال پیامک جهت یادآوری کارها بر اساس تقوین کاری

گزارش لاگ کاربران

راهنمای کامل و فیلم آموزشی

اتوماسیون اداری مناسب شرکت های کوچک و متوسط

قیمت مناسب نرم افزار اتوماسیون اداری

امکان دموی نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار یکپارچه در ارتباط با بایگانی, دفتر تلفن و  مجموعه نرم افزار منابع انسانی (پرسنلی, کارگزینی, مرخصی ماموریت و حقوق دستمزد)

 


download icon

دانلود نرم افزار اتوماسیون اداری چاپار سیستم

آپدیت نرم افزار

دانلود فیلم آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری چاپار سیستم

دانلود نرم افزار SQL Server

دانلود ابزارهای مورد نیاز

 

 
 
شرکت چاپار سیستم پارس از سال 1387
Chapar System Pars